Dňa 20. apríla 2012 sme úspešne odovzdali pre SAD Nové Zámky,a.s. 2 kusy autobusov typu MAN, na ktorých sme vykonali strednú opravu.
Dňom 17. februára 2012 sme obdržali nový certifikát.
Dňa 2.8.2011 sme spustili našu novú web stránku,
Dňa 24.6.2011 sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou SAD Nové Zámky,a.s. športový deň v areáli Oáza Camp v Komoči.